Informacje o projekcie Aktualności Szkolenia Proponowane szkolenia Rekrutacja Do pobrania Przydatne linki Kontakt


OPERATOR CENTRÓW FREZARSKICH ZE STEROWANIEM CNC

PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI: luty - kwiecień 2010

LICZBA OSÓB: 8

PROGRAM ZAJĘĆ:
1. Sterowanie numeryczne obrabiarek – zasada działania, rodzaje układów sterowania. Osie i ruchy w obrabiarkach sterowanych numerycznie. Podstawowe zespoły wykonawcze centrum frezarskiego – Wyk.
2. Parametry skrawania przy frezowaniu. Systemy narzędziowe. Sondy pomiarowe - Wyk Przygotowanie obrabiarki CNC do pracy
3. Budowa i zasada działania centrum frezarskiego. Podstawy obsługi sterowania CNC - Ćw.
4. Dobór narzędzi i określenie parametrów obróbkowych - Ćw.
5. Uzbrojenie centrum frezarskiego w narzędzia i uchwyty obróbkowe – Ćw.
6. Metody ustawienia punktu zerowego przedmiotu obrabianego. Wprowadzenie danych sterujących do układu CNC – Ćw.
7. Przygotowanie obrabiarki CNC do pracy I. – Ćw.
8. Przygotowanie obrabiarki CNC do pracy II. – Ćw.

RAZEM GODZIN: 72

SKoszt szkolenia jednego uczestnika:
- mikro i małe przedsiębiorstwa - 470,63 zł
- średnie przedsiębiorstwa - 705,94 zł
- duże przedsiębiorstwa - 941,25 zł

HARMONOGRAM ZAJĘĆ


Projekt numer WND-POKL.08.01.01-20-265/08
Profesjonalne kadry przedsiębiorstw województwa podlaskiego
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Priorytet VII, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw